Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Çeşitli sanayilere hizmet eden firmamız, çalışanlarının çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı ve bu anlamda çevrenin, çalışanın sağlığı ve güvenliğinin korunmasını temel ilke kabul ederek, aşağıda yazılı temel prensipleri politika olarak benimsemektedir.

Prensiplerimiz

  • Doğal kaynaklar, enerji, hammadde ve malzemelerin etkin kullanılmasını gerçekleştirmek, mümkün olduğunca kirliliği azaltmak,
  • Atıkların azaltılmasını ve zararsız hale getirilmesini sağlamak,
  • Yeniden kullanımı, olabildiğince geri dönüşümü desteklemek,
  • Atılan her adımda iş kazasını ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirleri alarak sıfır iş kazası ile çalışmak,
  • Planlanan yatırımlarda çevre, sağlık, güvenlik faktörlerini ön planda tutmak,
  • Çalışanların çevre, sağlık, güvenlik bilincini geliştirmek,
  • Yürürlükteki çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Ve tüm bu konuları çalışan sağlığını ve güvenliğini ön plana çıkaran çevreci bir anlayışla sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek.

Kaza Gün Sayısı

İş Sağlığı

İş sağlığına verdiğimiz güven önem önceliklerimiz arasındadır